עיצוב בית ספר

בזיכרון של רבים מאתנו  צרוב בית הספר כמבנה אפור, חשוך, מרובה קירות שסוגרים עלינו, קירות שהם חומות…
אפשר גם אחרת! חשוב להכניס לבית הספר אור וצבע, להשתמש בקירות באופן מידתי ומזמין, לעטר בלי להעמיס, ליצור אווירה חינוכית בלי להכביד, לבטא את רוח המקום ולתת מקום: למורים, לתלמידים, ללימודים, לזיכרונות טובים.

“הזורע חיטה – דואג לשנה. הנוטע עצים – דואג לשנים. המחנך נפשות – דואג לדורות”. הרב קוק

תמונה אחת שווה אלף מילים….

מצגת רשת עתיד – תיכון עתיד למנהיגות מדעית קהילתית, לוד:

_____________________

מצגת רשת עתיד – ניצנה:

_____________________

מצגת רשת עתיד – בית ספר נווה נחום:

_____________________