עיצוב ספרייה

הספרייה בימינו אינה רק מקום להחלפת ספרים, אלא מרכז לימודי וחברתי שצריך להציע סביבות למידה מקוונת ולמידה שיתופית. האתגר הוא ליצור סביבה מעודדת למידה, המאפשרת מצד אחד שקט וריכוז ומצד שני חיבור זמין ופשוט למקורות ידע. סביבה נעימה יכולה לעשות פלאים לשיפור הלמידה ולעידוד הקריאה, אז אם תרצו – אין זו אגדה.

“מה שבית הספר חושב על הספרייה שלו, הוא מדד למה שבית הספר חושב על חינוך”.  הרולד הו

תמונה אחת שווה אלף מילים….